ALBANSKA CENTRET DROTTNING TEUTA

TANKESMEDJAN

“Föreningen har idag medlemmar med utbildningar inom skiftande slag såsom humaniora, samhällsvetenskap, juridik, ekonomi, religionsvetenskap och teknik.”

Tankesmedjan som en plattform

Albanska centret Drottningen Teuta har som målsättning att erbjuda en plattform där människor med olika bakgrund men med samma nationella och kulturella identitet möts, diskuterar samt delar med sig av och utbyter sina erfarenheter.

Föreläsningar – kända föreläsare och debattörer kommer att bjudas in för att diskutera olika aktuella ämnen. Planerna är att snart bjuda in författare, sociologer, journalister, politiker och humanister från bl.a. Albanien, Kosovo.

Studiecirklar – Vi kommer att hålla studiecirklar rörande olika ämnen som engagerar albaner i Sverige.
Debattgrupper – debattera kring aktuella ämnen och även hålla kontakten med andra föreningar från Balkan i syfte att samarbeta med även debattera med varandra.
Ge ut litterära artiklar – medlemmar med olika bakgrund kommer att inom ramen för Tankesmedjan skriva och ge ut artiklar. Dessa artiklar kommer att publiceras på vår hemsida och andra vanliga medier.
Föreningen har idag medlemmar med utbildningar inom skiftande slag såsom humaniora, samhällsvetenskap, juridik, ekonomi, religionsvetenskap och teknik. Artiklarna kommer att hänvisa till debattgruppens egna slutsatser.

Close Menu