OM OSS

“Albanska centret Queen Teuta’s huvudsakliga syfte är att bedriva kulturverksamhet och lyfta fram integrationsproblematiken i sin helhet men i synnerhet albanernas integration i det svenska samhället.”

Vi på Centret kommer inom ramen för ett antal verksamhetsområden bl.a. att engagera oss kring identifieringen av integrationshindren, samt debattera kring teman som t.ex. kulturkrocksbegreppet inom särskilda kretsar samt ta på oss en informerande roll kring viktiga samhällsfrågor som bl.a. arbetsmarknads-, skatteoch lagstiftningsfrågor.
 
Regelbundna träffar – med inbjudna gäster från t.ex. myndigheter, kommunal eller privat verksamhet kommer att hålla informationsmöten om olika samhällsområden i syfte att informera samt stärka deltagarnas integration i det svenska samhället.
Studiebesök – Anordna studiebesök till olika verksamheter, föreningar eller kulturella evenemang för att vidga medlemmarnas vyer och motverka segregationen.
En annan verksamhet som föreningen kan komma att lägga fokus på är att ta till vara på medlemmarnas egna kunskaper och erfarenheter. Syftet med detta är att mana till en reflektion över samhällets oändliga resurser till att kunna utvecklas samt inspirera till att göra en analys över hur ens albanska identitet bäst kan utnyttjas till att man blir en så delaktig och aktiv medborgare i det nya landet som möjligt.

ladda ner våra STADGAR

Close Menu