ALBANSKA CENTRET DROTTNING TEUTA

KULTUR

“Albanska centret Dtrottnings Teuta’s huvudsakliga syfte är att bedriva kulturverksamhet och lyfta fram integrationsproblematiken i sin helhet men i synnerhet albanernas integration i det svenska samhället.”

Kulturkolumnen

Kulturkolumnen inom det Albanska Centret ”Queen Teuta” har för målsättning att organisera events av följande art: Sammankomster av musikalisk karaktär. Genom medlemmarnas engagemang inom musik och spel kommer föreningen att anordna musikaftnar där även utländska gäster bjuds in att uppträda.

Sångkör – Vår förening har idag mänskliga resurser till att sätta ihop en liten sångkör som kan vara representativ för föreningen och i takt med att föreningen växer värva fler medlemmar som vill vara med och sjunga tillsammans på de arrangemang som föreningen organiserar. Promotion av nyutgivna böcker.
Bokcirklar – En viktig hörnsten i centrets kulturella verksamhet är att uppmärksamma litterära verk av både inhemsk, albansk och världslitteratur. Vår förening kommer att vara en självklar aktör i kulturella och litterära sammanhang där albanska författare är aktuella. Särskilt kommer att vi att uppmärksamma och stötta de medlemmar som aktivt skriver. I annat fall kommer vi att verka för att bjuda in kända alban-svenska författare till att hålla föredrag.
Promotion av kulturella värden – Kulturpelaren inom Queen Teuta är nära knuten till Tankesmedjan. En samordnad sammanvävning av dessa två verksamhetsområden inom föreningen kommer att enbart effektivisera föreningens kulturella bärkraft av kulturella värderingar och leda till att det kulturella utbudet inom föreningen bara ökar.

Close Menu