ALBANSKA CENTRET DROTTNING TEUTA

INTEGRATION

“Albanska Centret Queen vill lyfta fram olika frågor som berör medlemmarna, i olika forum. Detta kommer att ske på medlemmarnas villkor och utifrån deras behov och önskningar.”

Integrationen som en del av verksamheten

Albanska Centret Queen vill lyfta fram olika frågor som berör medlemmarna, i olika forum. Detta kommer att ske på medlemmarnas villkor och utifrån deras behov och önskningar. Vår tanke är att man kan träffas i större eller i mindre grupper för att debattera och diskutera med varandra, i synnerhet när vi bjuder in gäster eller tar del av studier, forskning, artiklar eller andra källor till samhällsdebatt.

Regelbundna träffar – med inbjudna gäster från t.ex. myndigheter, kommunal eller privat verksamhet kommer att hålla informationsmöten om olika samhällsområden i syfte att informera samt stärka deltagarnas integration i det svenska samhället.
Studiebesök – Anordna studiebesök till olika verksamheter, föreningar eller kulturella evenemang för att vidga medlemmarnas vyer och motverka segregationen.
 
En annan verksamhet som föreningen kan komma att lägga fokus på är att ta till vara på medlemmarnas egna kunskaper och erfarenheter. Syftet med detta är att mana till en reflektion över samhällets oändliga resurser till att kunna utvecklas samt inspirera till att göra en analys över hur ens albanska identitet bäst kan utnyttjas till att man blir en så delaktig och aktiv medborgare i det nya landet som möjligt.
Close Menu