om oss

Albanska centret Queen Teuta’s huvudsak liga syfte är att bedriva kulturverksamhet och lyfta fram integrationsproblematiken i sin helhet men i synnerhet albanernas integration i det svenska samhället….. 

Verksamheten

Kulturkolumnen inom det Albanska Centret ”Queen Teuta” har för målsättning att organisera events av följande art: Sammankomster av musikalisk karaktär

Albanska Centret Queen vill lyfta fram olika frågor som berör medlemmarna, i olika forum. Detta kommer att ske på medlemmarnas villkor och utifrån deras behov och önskningar.

Vår tanke är att man kan träffas i större eller i mindre grupper för att debattera och diskutera med varandra, i synnerhet när vi bjuder in gäster eller tar del av studier, forskning, artiklar eller andra källor till samhällsdebatt.

Ullmar Qvick

Den 28 oktober 2017 åkte hela centrets styrelse på en resa med målet att intervjua den kände filantropen och albankännaren Ullmar Kvick i hans bostadsort Norrköping. Mötet filmades, något som skulle utmynna i en dokumentärfilm, regisserad och filmad av Vranin Gecaj.

KORT FILM OM VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR QUEEN TEUTA

Kort film som beskriver verksamheten för vår förening, Albanska Centret Queen Teuta i Göteborg.

Vår förening, Albanska Centret Queen Teuta i Göteborg har anordnat eller medverkat till flera olika aktiviteter och kulturevenemang.

samarbetspartners

Close Menu